สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ออกบูธ

Exhibitors are welcome to join.

The benefits are as follows:
  1. โลโก้ของบริษัทผู้ที่จะจัดแสดงสินค้าจะได้แสดงในเอกสาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างของงานนี้
  2. เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ (2 ที่นั่ง) มูลค่า 6,000 บาท
  3. เข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้ โดยจะได้นับชั่วโมงความรู้ (CPD) รวม 10 ชั่วโมง
  4. อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง ตลอด 2 วันของการออกบูธ
  1. The logo of the exhibitors will be put at all of our advertisements.
  2. The gala dinner (October 6, 6 p.m., black tie).
  3. The participation of our international education sessions (accredited for 10 CPD hours).
  4. Two lunches and refreshments during the convention.