เป็นคำย่อของภาษาฝรั่งเศสคือ ซึ่งแปลว่า FIABCI จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1940 ณ กรุงปารีส ปัจจุบันมีอายุ 79 ปีแล้ว มี FIABCI อยู่ในประเทศทั่วโลก 50 ประเทศ มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นสมาชิกถึง 120 แห่งทั่วโลกเช่นกัน ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เป็นแหล่งเชื่อมโยงนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน

สมาชิกของ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบาย นครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ ก็คือ ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย

นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ โดยเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเซียก็ยังมีงาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress และยังมีการเชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งยังมีโปรแกรมการศึกษา “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation และ “FIABCI Diploma”

ท่านใดอยากเป็น FIABCI อยากเป็นFIABCI อยากเป็น FIABCI ไทยในอนาคต อยากมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ ของ FIABCI โลก อยากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ อยากไปลงทุนในประเทศอื่น อยากเชิญชวนนักลงทุนประเทศอื่นเข้ามาร่วมทุนกับเรา ติดต่อประธานสมาคม FIABCI ไทยได้เลยครับ งานนี้ไม่ได้มุ่งทำกำไรใด ๆ แต่เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

มาเป็นสมาชิก ด่วนเลยครับผม เพราะนี่คือประตูสู่สากลของไทยโดยแท้