สัมมนาด้านอสังหาฯ
ยิ่งใหญ่ประจำปี 2023
รวมกูรูด้านอสังหาฯ จากทั่วโลกในงานเดียว

The Biggest Real Estate Convention in 2023
Meet gurus worldwide in Thailand

Asia Pacific Real Estate Convention & FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards

5-6 ตุลาคม 2566 October 5-6, 2023
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ The Berkeley Hotel, Pratunam, Central Bangkok
งาน Asia Pacific Real Estate Convention & FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และพันธมิตรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศจะร่วมกันจัดงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ Asia Pacific Real Estate Convention & FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีแนวคิดหลักคือ “ต่างชาติซื้ออสังหาฯ VS เศรษฐกิจไทย”
Asia Pacific Real Estate Convention & FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards
by FIABCI-Thai and international partners on October 5-6, 2023 at The Berkeley Hotel, Pratunam, Central Bangkok

วิทยากร

Speakers

กำหนดการ: งานประชุมอสังหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค และ FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards 2023
Seminar
พร้อมล่ามแปลภาษาอย่างต่อเนื่องผ่านหูฟัง
Simulataneous interpretation with headphones
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 Thursday, October 5, 2023
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 Friday, October 6, 2023
พร้อมรับใบประกาศนียบัตร(CPD) 10 ชั่วโมงโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้การรับรองจากกระทรวงการศึกษาไทย
Accredited 10 CPD Hours by Thai Real Estate Business School under the supervision of the Ministry of Education, Thailand
การศึกษาดูงาน(ทางเลือกเพิ่มเติม)
Optional Study Visit
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
Saturday, October 7, 2023
ติดต่อโครงการโดยตรงเพื่อนัดหมายผู้เข้าร่วมด้วยตนเองสำหรับทัวร์หนึ่งหรือสองวัน
Contact the projects directly for appointment by the participants thenselves for one or two day tours
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* The schedule is subject to change. The company reserves the right to change conditions and cancel them without prior notice.

ผู้สนับสนุน

Sponsors

บรรยากาศงานปี 2022

FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards Ceremony and Convention in 2022

ภาพบรรยากาศงาน

Gallery

2022

2021

2020

2019

โอกาสขยายคอนเนคชั่นในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

Opportunity to networking with real estate investors worldwide

พบนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากไทยและต่างชาติกว่า 20 ประเทศ Meet Thai and International Real Estate Investors from up to 20 countries
สัมมนาฟรี 2 วัน 10 ชั่วโมง พร้อมรับประกาศนียบัตรนับชั่วโมงความรู้ (CPD) รับรองโดย FIABCI-Thai และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวง ศึกษาธิการ FREE 2-day seminars and receive 10-hour training certificate (CPD) from FIABCI-Thai and Thai Real Estate Business School (TREBS)
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เจ้าภาพโดย FIABCI Asia Pacific and FIABCI-Thai
หัวข้อบรรยาย
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 • หนทางสู่การเป็นอันดับ 1 ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เคล็ดลับการครองตำแหน่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่ง
 • ประสบการณ์การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
 • หนทางการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
 • เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจให้มีเอกลักษณ์
 • ช่องทางการประสบความสำเร็จในการลงทุนที่ต่างประเทศ
 • เผยเคล็ดลับการขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
  เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
วันที่ 6 ตุลาคม 2566
 • ช่องทางการหาผู้ซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ช่องทางการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และหุ้น
 • วิธีการประเมินค่าความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเหมือนนายหน้าชั้นนำ
 • แชร์เทคนิคการขายรีสอร์ท และ Luxury properties
 • การพัฒนาเมืองใหม่โดยแนวคิดการวางแผนและการออกแบบ
  วางผังเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบครัน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย
" พร้อมรับใบประกาศนียบัตร(CPD) 10 ชั่วโมง "
โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาการศึกษาไทย
การศึกษาดูงาน(ทางเลือกเพิ่มเติม)
วันที่ 7 ตุลาคม 2566
 • ติดต่อโครงการโดยตรงเพื่อนัดหมายผู้เข้าร่วมด้วยตนเองสำหรับทัวร์หนึ่งหรือสองวัน
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
: สถานที่จัดงาน Asia Pacific Real Estate Convention ปี 2023
การประชุมและงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ
สำหรับงาน Asia Pacific Real Estate Convention ปี2022
FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards ปี2022
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เจ้าภาพโดย FIABCI Asia Pacific and FIABCI-Thai
หัวข้อบรรยาย
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 • หนทางสู่การเป็นอันดับ 1
  ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เคล็ดลับการครองตำแหน่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่ง
 • ประสบการณ์การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
 • หนทางการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
 • เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจให้มีเอกลักษณ์
 • ช่องทางการประสบความสำเร็จ
  ในการลงทุนที่ต่างประเทศ
 • เผยเคล็ดลับการขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
  เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
วันที่ 6 ตุลาคม 2566
 • ช่องทางการหาผู้ซื้อที่เหมาะสม
  กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ช่องทางการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และหุ้น
 • วิธีการประเมินค่าความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเหมือนนายหน้าชั้นนำ
 • แชร์เทคนิคการขายรีสอร์ท และ Luxury properties
 • การพัฒนาเมืองใหม่โดยแนวคิดการวางแผนและการออกแบบวางผังเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบครัน
 • และอื่นๆอีกมากมาย
พร้อมรับใบประกาศนียบัตร(CPD) 10 ชั่วโมง
โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้การรับรองจากกระทรวงการศึกษาไทย
การศึกษาดูงาน(ทางเลือกเพิ่มเติม)
วันที่ 7 ตุลาคม 2566
 • ติดต่อโครงการโดยตรงเพื่อนัดหมายผู้เข้าร่วม
  ด้วยตนเองสำหรับทัวร์หนึ่งหรือสองวัน
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ: สถานที่จัดงาน Asia Pacific Real Estate Convention ปี 2023
Our Convention and Exhibition for the Asia Pacific Real Estate Convention last year.
FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards, 2022 (last year)
October 5-6, 2023 The Berkeley Hotel Pratunam, Pratunam, Central Bangkok
Hosted by FIABCI Asia Pacific and FIABCI-Thai
Seminar Topics
October 5, 2023
 • The path to be No.1 in real estate development
 • How to become No.1 as an independent real estate agent
 • Fruitful Experience in cross-border real estate investments
 • How to sell real estate in other countries
 • How to create an iconic brands & Iconic Projects
 • Foreign Direct Investment Panel
 • How to sell commercial properties: hotels, malls, etc.
 • And so on
October 6, 2023
 • Ways to find right buyers to our properties: panel
 • Invest in real estate, gold and stock panel
 • How to estimate risks in real estate business
 • Inside top broker minds panel
 • How to sell resort and luxury properties
 • Tools to predict the future for non-technicians
 • What best to buy in Bangkok properties
 • New town developments and property agents
 • And so on
" Accredited 10 CPD Hours "
by Thai Real Estate Business School under the supervision of the Ministry of Education, Thailand
Optional Study Visit
October 7, 2023
 • Contact the projects directly for appointment by the participants thenselves for one or two day tours
The Berkeley Hotel: the Venue for
the 2023 Asia Pacific Real Estate Convention.
Our Convention and Exhibition
for the Asia Pacific Real Estate Convention last year.
FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards, 2022 (last year)
October 5-6, 2023 The Berkeley Hotel Pratunam, Pratunam, Central Bangkok
Hosted by FIABCI Asia Pacific and FIABCI-Thai
Seminar Topics
October 5, 2023
 • The path to be No.1 in real estate development
 • How to become No.1 as an independent real estate agent
 • Fruitful Experience in cross-border real estate investments
 • How to sell real estate in other countries
 • How to create an iconic brands & Iconic Projects
 • Foreign Direct Investment Panel
 • How to sell commercial properties: hotels, malls, etc.
 • And so on
October 6, 2023
 • Ways to find right buyers
  to our properties: panel
 • Invest in real estate, gold and stock panel
 • How to estimate risks
  in real estate business
 • Inside top broker minds panel
 • How to sell resort and luxury properties
 • Tools to predict
  the future for non-technicians
 • What best to buy in Bangkok properties
 • New town developments and property agents
 • And so on
Accredited 10 CPD Hours by Thai Real Estate Business School under the supervision of the Ministry of Education, Thailand
Optional Study Visit
October 7, 2023
 • Contact the projects directly for appointment by the participants thenselves for one or two day tours
The Berkeley Hotel: the Venue for the 2023 Asia Pacific Real Estate Convention.
Our Convention and Exhibition for the Asia Pacific Real Estate Convention last year.
FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards, 2022 (last year)

Sponsors

ลงทะเบียนที่นี่

Register

Convention. USD 120 including two lunches, four coffee breaks (October 5-6)

บาท/ท่าน
(และ VAT 7%)
120
USD/Person
*** ผ่านพ้นไปแล้ว ***
*** HAS PASSED ***

Gala Dinner
เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในค่ำวันที่ 6 ตุลาคมนี้
Gala Dinner only. USD 130 for Prix d'Excellence Awards Gala Dinner (October 6).
3,000
บาท/ท่าน
(และ VAT 7%)
130
USD/Person
*** ผ่านพ้นไปแล้ว ***
*** HAS PASSED ***

Exhibitors
ได้รับพื้นที่จัดแสดงสินค้า 2x2 เมตร เข้างานสัมมนาได้ 2 วัน และกาล่าดินเนอร์ 2 ท่าน
Exhibition area is 2 x 2 metre. Exhibitors who will enjoy two convention days and a gala dinner for two people.
30,000
บาท/บูธ
(และ VAT 7%)
800
USD
*** ผ่านพ้นไปแล้ว ***
*** HAS PASSED ***